OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV, partnerov a návštevníkov webstránky

Feedbacker, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 44594844, DIČ: 2022773005 (ďalej len „dodávateľ") oznamuje návštevníkom webu a partnerom (ďalej len „užívateľom") nasledovné informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"):

 1. Osobné údaje užívateľov a partnerov spracúva ako prevádzkovateľ Feedbacker, s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 44594844, DIČ: 2022773005, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vl. č.56992/B
 2. Účelom spracúvania osobných údajov užívateľov je sprostredkovanie možnosti odpovede na spätnú väzbu pre návštevníka webu od partnera. Partner je spoločnosť, subjekt alebo osoba, ktorá je v databáze feedbacker.sk a žiada o príjem spätnej väzby.
 3. Dodávateľ spracúva osobné údaje úžívateľov v rozsahu údajov: meno, priezvisko, email a telefónne číslo - pokiaľ bolo vyžiadané a zadané.
  Dodávateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
 4. Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje užívateľa, nakoľko je to nevyhnutné na plnenie podmienok používania služby, v ktorej vystupuje partner ako jedna zo zmluvných strán, vo vzťahoch s návštevníkom webu.
  Dodávateľ je povinný osobné údaje užívateľa poskytnúť partnerovi, inak nie je možné poskytnúť mu možnosť vyžiadanej odpovede na spätnú väzbu. Návštevník webu feedbacker.sk si odpoveď dobrovoľne vyžiadal poskytnutím emailu a svojho mena.
 5. Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a neskorších predpisov, Feedbacker, s.r.o. prehlasuje, že všetky údaje užívateľov sú dôverné a chránené.

Osobné údaje sú chránené a uložené na dobu neurčitú. Užívateľ ich môže nechať vymazať v databáze Feedbackeru, a to písomne na adresu spoločnosti alebo emailom na hello@feedbacker.sk. Užívateľ poskytuje len pravdivé osobné údaje a poskytuje ich dobrovoľne, je si vedomý, že údaje sú zobrazené pre partnera, ktorému spätnú väzbu poskytol.

Feedbacker s.r.o. neposkytuje informácie o svojich užívateľoch pre reklamnú činnosť.

Emailová adresa užívateľa sa môže poskytnúť partnerovi len pri špecifických prípadoch, pri ktorých návštevník webu jasne súhlasí s poskytnutím emailu na základe informácie uvedenej na webstránke. Informácia je uvedená pri tlačítku odoslať - napríklad súhlas pre organizátorov eventov, aby návštevník mohol byť prihlásený do newslettera a dobrovoľne získavať ďalšie novinky od partnera.

Pracovníci Feedbackeruu sú oboznámení s ich povinnosťami o ochrane osobných údajov.Feedbacker s.r.o. má všetky opatrenia na zabezpečenie databázy, aby nedošlo k úniku informácií a osobných údajov užívateľov, partnerov a návštevníkov webu.

Peter Paluš, konateľ Feedbacker s.r.o.

 1. marca 2016

Feedbacker je najjednoduchší online nástroj spätnej väzby. Zlepšuje ľudí, služby, procesy a firmy.

Top benefity:

manager Píšete priamo kompetentnému
clock Za pár sekúnd
anonymous Možnosť anonymity
lock Neverejne

Ako to funguje:

 • 1

  Klikni na Vytvoriť hashtag

  V registrácií si zvolíš vlastný hashtag = kód na odozvdanie feedbacku, napr. #harvard85

 • 2

  Zverejni a odkomunikuj daný #hashtag

  Povedz ho ľuďom, napíš na tabuľu alebo akokoľvek inak vizuálne odpromuj

 • 3

  Získaš najcennejšie dáta
  a feedbacky

  Každý pondelok posielame jednoduchý pdf report s výpisom feedbackov alebo si ich môžeš kedykoľvek pozrieť v admine

demoform

Používajú nás aj:

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
Množstvo partnerov
Na Slovensku a v Česku
nás používa viac než
600 #partnerov

Váš prvý krok k feedbacku

Vytvorte si svoj prvý hashtag
a začnite zbierať feedback