Na Vašom feedbacku záleží
Na Vašom feedbacku záležíalebo

Zadajte priamo cez hashtag

Feedbacker je online kniha prianí a sťažností


Píšete priamo majiteľovi
Za pár sekúnd
Možnosť anonymity
Neverejne

Čítajte Vašim zákazníkom myšlienky


Feedbacker je jednoduchý online nástroj spätnej väzby, ktorý vám pomôže zlepšiť služby, spokojnosť a vernosť zákazníkov a tým zvýšiť vaše príjmy.

Výhody

Prevencia pred verejnými neg. feedbackmi
Zlepšenie správania vášho personálu
Budovanie vzťahu s vašimi zákazníkmi